top of page

mar 11 de oct

|

Fundación vietnamita americana contra el cáncer

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Despensa comunitaria de alimentos

Số lượng có hạn. Chỉ phat theo hẹn. | Cantidad limitada. Solo con citas.

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Despensa comunitaria de alimentos
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Despensa comunitaria de alimentos

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

11 oct 2022, 14:15 – 16:30

Fundación vietnamita americana contra el cáncer, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, EE. UU.

Thông Tin | About the Event

Chỉ phát theo hẹn. 

---

Solo con citas. 

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page