top of page

vie 22 de oct

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan

Seminario web sobre hepatitis B, C y cáncer de hígado con el Dr. Thaivan Nguyen, MD

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan
Thuyết Trình Về Viêm Gan B, C và Ung Thư Gan

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

22 oct 2021, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page