top of page

vie 19 de nov

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình Về Ung Thư Cổ Tử Cung

Seminario web sobre el cáncer de cuello uterino con el Dr. Anhthu Tran, MD Thuyết Trình Về Ung Thư Cổ Tử Cung với Bác sĩ Trần Anh Thư, MD

Thuyết Trình Về Ung Thư Cổ Tử Cung
Thuyết Trình Về Ung Thư Cổ Tử Cung

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

19 nov 2021, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page