top of page

vie 17 de sep

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình Về Bệnh Ung Thư Vú 9/17

Seminario web sobre el cáncer de mama con la Dra. Bichlien Nguyen, MD

Thuyết trình đã đóng
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình Về Bệnh Ung Thư Vú 9/17
Thuyết Trình Về Bệnh Ung Thư Vú 9/17

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

17 sep 2021, 4:00 p.m. – 6:00 p.m. GMT-7

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page