top of page

vie 24 de jun

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (demencia)

Seminario web en vietnamita: comprensión y respuesta al comportamiento relacionado con la demencia

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (demencia)
Thuyết Trình: Tìm hiểu và cách ứng phó với những hành vi khi chăm sóc người bệnh trí nhớ suy giảm (demencia)

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

24 jun 2022, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình viên / Oradora invitada: Pauline Line, MSW

Tìm hiểu nguyên nhân hay gây ra các hành vi liên quan đến chứng sa sút trí tuệ và cách can thiệp hiệu quả.

Conozca algunos de los desencadenantes comunes de los comportamientos asociados con la demencia, cómo evaluar las necesidades de la persona y cómo intervenir de manera efectiva.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page