top of page

vie 31 de may

|

Zoom

Thuyết Trình: Tìm Hiểu & Cách Ứng Phó Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm

Webinar in Vietnamese: Understanding and Responding to Dementia Related Behaviors

Thuyết Trình: Tìm Hiểu & Cách Ứng Phó Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm
Thuyết Trình: Tìm Hiểu & Cách Ứng Phó Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

31 may 2024, 4:00 p.m. – 6:00 p.m. GMT-7

Zoom

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị tham dự buổi thuyết trình để tìm hiểu về bệnh trí nhớ suy giảm cũng như ứng phó với các hành vi và chăm sóc cho người bệnh cùng cô Pauline Lê từ cơ quan Tài Nguyên Dành Cho Người Chăm Sóc Thân Nhân Quận Cam.

_____

Please join us to learn more about dementia and ways to respond to dementia-related behaviors when caring for patients with dementia.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page