top of page

vie 21 de ene

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Hiểu Thêm Về Bệnh Tuyến Giáp

Webinar en vietnamita: Enfermedades de la tiroides

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Hiểu Thêm Về Bệnh Tuyến Giáp
Thuyết Trình: Hiểu Thêm Về Bệnh Tuyến Giáp

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

21 ene 2022, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng ghi danh tham dự để tìm hiểu thêm các bệnh tuyến giáp, yếu tố nguy cơ, cùng cách phòng ngừa và phát hiện và u điị.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page