top of page

vie 25 de ago

|

Zoom

Thuyết Trình: Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn từ Medi-Cal

Webinar in Vietnamese: Medi-Cal's long-term care program

Registration is closed
See other events
Thuyết Trình: Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn từ Medi-Cal
Thuyết Trình: Chương Trình Chăm Sóc Dài Hạn từ Medi-Cal

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

25 ago 2023, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự để tìm hiểu thêm về các lựa chọn chăm sóc dài hạn khác nhau, đặc biệt là chương trình chăm sóc dài hạn từ Medi-Cal.

Please join us to learn more about long-term care options, especially the long-term care program from Medi-Cal.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page