top of page

vie 20 de ago

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Seminario web sobre tuberculosis con el Dr. Hoang Le, MD

Thuyết trình đã đóng
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD
Thuyết Trình - Bệnh Lao Phổi Với Bác Sĩ Hoàng Lê, MD

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

20 ago 2021, 4:00 p.m. – 6:00 p.m. GMT-7

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page