top of page

vie 25 de mar

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi y Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên

Webinar en vietnamita: Tuberculosis y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi y Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên
Thuyết Trình: Bệnh Lao Phổi y Tắc Nghẽn Phổi Kinh Niên

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

25 mar 2022, 4:00 p.m. – 6:00 p.m. GMT-7

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng ghi danh tham dự để tìm hiểu thêm về bệnh lao phổi và tắc nghẽn phổi kinh niên.

Únase a nosotros para obtener más información sobre la tuberculosis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page