top of page

vie 09 de oct

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

¿Truy tầm ung thư giữa đại dịch COVID-19 như thế nào? Tuổi nào thì có thể bắt đầu truy tầm ung thư?

Thuyết trình về Covid-19 đã đóng
Tham Gia Hoạt Động Khác
Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư
Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

09 oct 2020, 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình: Khi Nào Nên Truy Tầm Ung Thư

Nhận quà đặc biệt khi tham gia.

- Cách tham gia: qua Zoom, gọi video online với điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính.

- Nếu quý vị không có email, xin gọi cho Hội tại số 714.751.5805

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page