top of page

mar 17 de may

|

Valle de la fuente

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Clínica dental para pacientes de MEDI-CAL

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal. VACF y KCS Health Center organizarán una clínica dental para pacientes con Medi-Cal SOLAMENTE. Manchas un

El registro está cerrado
Ver otros eventos
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Clínica dental para pacientes de MEDI-CAL
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có MEDI-CAL | Clínica dental para pacientes de MEDI-CAL

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

17 may 2022, 9:30 a.m. – 3:00 p.m.

Valle de la fuente, 17150 Newhope St, Fountain Valley, CA 92708, EE. UU.

Thông Tin | About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal.

VACF y KCS Health Center organizarán una clínica dental para pacientes con Medi-Cal SOLAMENTE. ¡Los lugares son limitados, así que regístrese pronto!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page