top of page

jue 20 de ene

|

VACF

Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Clínica dental para pacientes de Medi-Cal

Ghi danh đã đóng. | El registro está cerrado.
Ver otros eventos
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Clínica dental para pacientes de Medi-Cal
Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal | Clínica dental para pacientes de Medi-Cal

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

20 ene 2022, 9:45 a.m. – 3:00 p.m.

VACF, 17150 Newhope St #201-203, Fountain Valley, CA 92708, EE. UU.

Thông Tin | About the Event

Hội Ung Thư Việt Mỹ và KCS Health Center sẽ tổ chức Dịch Vụ Nha Khoa Cho Quý Vị Có Medi-Cal. Số chỗ rất giới hạn, quý vị vui lòng ghi danh sớm! Lưu ý: dịch vụ này chỉ dành cho quý vị nào có Medi-Cal.

VACF y KCS Health Center organizarán una clínica dental para pacientes con Medi-Cal SOLAMENTE. Las plazas son limitadas, ¡así que regístrese pronto!

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page