top of page

mar 21 de may

|

VACF Office

Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình: Hội Thảo Về Chăm Sóc Bản Thân

Registration is closed
See other events
Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình:  Hội Thảo Về Chăm Sóc Bản Thân
Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình:  Hội Thảo Về Chăm Sóc Bản Thân

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

21 may 2024, 2:30 p.m. – 4:00 p.m. GMT-7

VACF Office, 17150 Newhope St, Suite 201, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham gia buổi hội thảo và học tập sống động cùng VACF với các đề tài về chăm sóc bản thân và thảo luận về các chủ đề sử dụng chất gây nghiện sau đây: - Thông tin về mô hình bệnh nghiện và sự phổ biến của mô hình này. - Sự đồng cảm và các cách điều trị cho việc sử dụng chất gây nghiện, bao gồm giảm thiểu tác hại. - Hành vi liên quan đến sử dụng chất gây nghiện. - Làm thế nào để hỗ trợ bản thân hoặc người khác. Nhận quà khi tham gia. Để ghi danh, vui lòng liên lạc (714) 751-5805.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page